Zápis do 1. třídy 20. – 21.4.2017, Den otevřených dveří 6.4. 2017

Desatero pro rodiče

Jak pomoci svým dětem

Vítejte u nás – video

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. třídy 20. – 21.4.2017, Den otevřených dveří 6.4. 2017

Medvědí dráp

Ve čtvrtek 9. 3. 2017 se třída 4.B vydala do Městské knihovny v Orlové na interaktivní besedu s názvem Medvědí dráp. Paní knihovnice připravila pro žáky šest slov (lovec, medvěd, vlk, syn, strašlivá síla, dráp) a úkolem žáků bylo vymyslet příběh, který by všechna tato slova obsahoval. Žáci byli rozděleni do skupinek a vymýšlení příběhů jim šlo skvěle. Po chvilce se vytváření příběhů ukončilo a každá skupina nahlas ostatním přečetla, co vymyslela. Na závěr paní knihovnice přečetla originální příběh.

Paní knihovnici děkujeme za perfektní besedu, kde žáci rozvíjeli svoji fantazii. Už teď se těšíme na další setkání.

                                                                                  Mgr. Iveta Tobolová a žáci 4.B

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Medvědí dráp

Čtenářský klub 1. C na návštěvě v knihovně

Na našich pravidelných schůzkách Čtenářského klubu třídy 1. C se postupně seznamujeme s dětskými knihami, s autory a ilustrátory. V pondělí 6. 3. 2017 jsme se pro změnu vydali do Městské knihovny v Orlové. Tam nás přivítala paní knihovnice z oddělení pro děti a mládež. Měla pro děti připraveny obrázky k příběhu Havran Nezbeda. Děti nejprve hádaly, o čem asi příběh bude. Pak pozorně poslouchaly. Havran Nezbeda totiž chce, aby všechno bylo jeho a s nikým se nemusel dělit. Vždy vymyslí nějaký trik, jak „štípnout“ plyšového medvídka nebo kolečkové brusle. A to dokonce i svým kamarádům. Naštěstí však dostane rozum a přijde na to, že mít plno hraček, ale žádné kamarády, je otrava.

Dětem se podařilo vytvořit obrázkovou osnovu vyprávění a najít v závěru příběhu ponaučení. Všichni se shodli na tom, že lepší je hrát si spolu s ostatními a hračky si navzájem půjčovat. To je totiž ta správná zábava, při které se dá zažít úžasné dobrodružství!

             Mgr. Jana Schmidová a děti z 1. C

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čtenářský klub 1. C na návštěvě v knihovně

Studánka má talent 2.ročník

Dne 3.3. se na naší škole uskutečnilo již 2. kolo soutěže Studánka hledá talent. Do soutěže se letos přihlásilo velké množství šikovných a nadaných žáků, z nichž porota, složená ze tří učitelů, vybrala 12 nejtalentovanějších, kteří postoupili do finále. Akce se dle ohlasu žáků vydařila a odborné porotě se po dlouhé poradě podařilo vybrat finálovou trojici, která si odnesla kromě zážitku také věcnou odměnu.

Na 3. místě se umístila Klotová Adéla z 2. A (tanec) , na 2. místě pak Aneta Gebková z 8.A (klavír) a Nela Jiříčková ze 4.B (tanec) a první místo získala Petra Janošková ze 4.B (zpěv).

Ve speciální kategorii skupin se na prvním místě umístila taneční dvojice ve složení Markéta Huráčová a Anna Kondělková (obě 4.B).

Všem zúčastněným velmi děkuji za odvahu a nasazení při jejich výkonech.

Dále bych ráda poděkovala hlavním organizátorům akce, kteří ve svém volném čase ochotně vše připravili. Jmenovitě: Daniel Orel, Natália Kohútová, Karina Michalíková, Jiřina Pietraszová, Leona Erhardtová, Kuba Kubánek, Roman Ligocki, Filip Truhlář, Petr Fojtík a v neposlední řadě také pomocníkům z řad učitelů, kteří vytvořili odbornou porotu: Mgr. Tobolová V., Mgr. Kaleta R., Mgr. Šostková M., Mgr. Václavíková R., Mgr. Ociepková M., Mgr. Otisková V.

Mgr. Otisková V.

http://kestudance.rajce.idnes.cz/Studanka_ma_talent_2_2017/

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Studánka má talent 2.ročník

Recitační soutěž v DDM Orlová

Ve  čtvrtek  2. března 2017 se konalo městské kolo v recitaci. Soutěžících bylo trochu méně než   v minulých letech. Úroveň ale byla vysoká. V 1.kategorii soutěžilo 12 dětí. Recitovaly s chutí, trémou  i se zaujetím.  A jak to dopadlo? 1.místo  získala Anetka Galbavá  z 2.A, žačka z naší školy. Postupuje do okresního kola. 2.místo získala Kristýnka Obadalová ze 3.B, také z naší školy. Je náhradnicí do okresního kola.

Ve 2.kategorii bylo velmi těžké rozhodování. Děti recitovaly moc krásně. Nejvíce porotu zaujala Natálie Cenknerová s básní Začarovaný telefon. Ale ani naši žáci se tratili. 2.místo získala Kamilka Frejová ze 4.B. Nepostupuje do okresního kola, ale je náhradnicí. Také recitovala Eliška Vlčková z 5.A, ale dále nepostoupila.

Ve třetí kategorii se zúčastnily dvě dívky, Jůlie Černeková ze 6.A dále nepostoupila a   2. místo obsadila Klára Franková ze 7.A, je tedy náhradnicí do okresního kola.

Všichni naši soutěžící byli šikovní a velmi hezky reprezentovali naši školu. Paní ředitelka DDM velmi ocenila, že děti připravujeme na recitační soutěž, protože mnohé školy neposlaly do soutěže ani jednoho svého žáka. Ráda bych poděkovala všem paním učitelkám z naší školy, které se věnuji přípravě recitace a přejme naší žačce Anetce Galbavé, aby byla úspěšná i v okresním kole.

                                            S úctou a láskou k poezii Vás informovala Mgr. Alena Szczepanská

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Recitační soutěž v DDM Orlová