HRAVÉ ŠABLONY

Od září školního roku 2019/2020 pokračujeme v realizaci  projektu ŠABLONY II – HRAVÉ ŠABLONY, které budou ukončeny k 31.12.2020.

Využili jsme zkušenosti z předchozích let a z vybraných šablon se mohou děti zapojit do :

  • Kroužků doučování na 1. a 2. stupni školy
  • Klubů – zábavné logiky a deskových her, čtenářského, badatelského a cizího jazyka.

Hravé šablony jsme rozšířili o školní projektové dny organizované v rámci školy a školní družiny.

V průběhu prvního pololetí proběhlo již pět projektových dnů.  Z toho 3 ve školní družině

  • 2 besedy s policií ČR na téma bezpečnosti a protidrogové prevence spojené s návštěvou policejní stanice v Orlové
  • beseda zajištěná Okresním mysliveckým spolkem na téma Máme rádi přírodu.

Dva projektové dny jsme připravili pro žáky 2.stupně – Přednáška o rapu a pro 4. až 7. ročník Branný den zajištěný Muzeem civilní obrany z Ústí nad Labem.

K oživení výuky používáme notebooky nakoupené v rámci šablony s názvem Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ.

  Mgr. Ivana Janíková – hlavní koordinátorka projektu

 (zástupkyně ředitele školy)

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HRAVÉ ŠABLONY

Barevný den s odpady

V pátek 13. září 2019 se žáci 1.B, 3.A a 3.B zúčastnili akce s názvem Barevný den s odpady, která se konala v orlovském lesoparku. Na začátku dětem pořadatelé rozdali kartičky a jejich úkolem bylo obejít všechna soutěžní stanoviště, správně odpovědět na otázky zaměřené na ekologii a získat za správné odpovědi razítka. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, měly možnost si prohlédnout také některé výrobky z recyklovaných materiálů. Za odměnu si všichni užili nafukovací atrakce a společné tancování.

Mgr. J. Schmidová, Mgr. I. Tobolová, Mgr. A. Zamišková

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Barevný den s odpady

Zážitkový výlet dětí naší školy do centra URSUS v Dolní Lomné.

V pátek 13. září se děti naší školy vypravily na naučný výlet do Dolní Lomné. Cílem bylo zážitkové centrum URSUS. Čtyřicet dětí z třetích, čtvrtých a pátých tříd se určitě měly na co těšit. Po příjezdu byly rozděleny do dvou skupin a celé dopoledne se věnovaly dokonale připraveným přírodovědným aktivitám. Přednáška s živými ukázkami beskydské fauny prostřídala krásně připravená expozice chráněné oblasti celého regionu. Velkým zážitkem bylo 3D kino, kde děti viděly nádherný propagační pořad o Beskydech. Celý program byl ukončen pobytem na přírodovědné zahradě, která vyzkoušela, jak jejich sportovní, tak přírodovědné schopnosti. Děkujeme vedení školy a našemu městu Orlová za nádherné dopoledne.

Mgr. Martin Ošelda a Jana Kuzníková

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zážitkový výlet dětí naší školy do centra URSUS v Dolní Lomné.

Informační třídní schůzky – úterý 17.9.2019, I. stupeň 16 00, II. stupeň 16 30

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informační třídní schůzky – úterý 17.9.2019, I. stupeň 16 00, II. stupeň 16 30

Zahájení povinné školní docházky

Pondělí 2. září 2019 se stalo životním milníkem pro naše nové spolužáky. Celkem 35 prvňáčků zahájilo povinnou školní docházku na naší škole. Ve vyzdobených třídách na ně kromě paní učitelky čekaly i dárečky včetně učebních pomůcek. Mnoho školních úspěchů žákům osobně popřáli zástupci vedení města – starosta Mgr. Miroslav Chlubna a místostarostka Bc. Naděžda Kubalová. Pevně věříme, že se novým žákům bude na naší škole líbit a budou sbírat jen samé jedničky. Držíme palce!!

              Mgr. Milan Fus – ředitel

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahájení povinné školní docházky