Zápis dětí do 1. tříd 2020

zápis do1.tříd

 

 

 

 

 

Informace k zápisu: http://www.kestud.cz/dokumenty/

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis dětí do 1. tříd 2020

Valentýn na Studánce

V tomto týdnu si žáci vyzdobily své třídy ve valentýnskem duchu. Již třetím rokem také mohou poslat svá přáníčka kamarádům a spolužákům přes valentýnskou poštu. Obliba této akce stoupá a letos se jich rozeslalo nekolik set.
Za ŽR Mgr. Veronika Tobolová
Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valentýn na Studánce

Pancake day – projektová výuka ve 3.B

Letos jsme s žáky 3.B a Klubu anglického jazyka realizovali Pancake day (Palačinkový den). Každý jistě zná klasické anglosaské svátky jako Halloween či Den svatého Valentýna. Málokdo si ale dokáže spojit palačinky s klasickým svátkem slavícím se například ve Spojeném království, Irsku nebo Kanadě.

My jsme se s žáky rozhodli, že si tento den uděláme i u nás a propojíme ho všemi předměty. V hodině anglického jazyka jsme se s tímto svátkem seznámili, na toto téma procvičili novou slovní zásobu a přečetli si, jak tento svátek slaví děti ve Velké Británii. V pracovních činnostech jsme společně vyrobili těsto podle receptu, usmažili a dochutili hotové palačinky každý podle svého apetitu. V tělesné výchově jsme uspořádali tradiční palačinkový závod, jehož historii znali již žáci z hodin anglického jazyka. Cílem závodu bylo uběhnout v zástěře, šátkem na hlavě a s pánví v ruce stanovenou trasu a při tom otáčet „palačinku“.

A nakonec v hodině prvouky se žáci zabývali měřením objemu a hmotnosti, v matematice přepočítávali jednotky. Děti se uspořádáním tohoto dne seznámily s méně známým svátkem a dle jejich reakcí jej budou slavit už pravidelně.

Mgr. Jiří Zinecker, Mgr. Lenka Gráfová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pancake day – projektová výuka ve 3.B

Odpolední chvilka poezie

Školní kolo recitační soutěže tentokrát proběhlo 11. února 2020. K příjemné atmosféře přispělo i publikum tvořené žáky 7. třídy.

Porota složená z učitelek českého jazyka a literatury měla nelehký úkol – zhodnotit  výkony soutěžících ve dvou kategoriích. Ke slyšení byla nejen poezie, ale i texty prozaické.

V kategorii 6. a 7. tříd se soutěžící umístili takto: 1. místo Eliška Tomicová (7.A) 2. místo Viktorie Kolářová (7.B), 3. místo Veronika Slívová (6.A) a Petra Janošková (7.B)

 V kategorii 8. a 9. tříd se soutěžící umístili takto:

1. místo Nela Kopáčková (9.B), 1. místo Tomáš Kubát (9.B)

Bylo hezké se opět přesvědčit o tom, že i v tak hektické a technikou prošpikované době má poezie své obdivovatele i mezi současnou generací. Moc děkujeme za příjemný zážitek a přejeme hodně štěstí soutěžícím postupujícím do městského kola recitační soutěže, které se uskuteční 27. února 2020.

 Mgr. Radka Bednarzová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpolední chvilka poezie

Návštěva v hodinách angličtiny

Ve středu 5. února 2020 navštívil naši ZŠ Ke Studánce pan Neil Kevin Francis Geaney z Velké Británie. Rodilý mluvčí se zúčastnil dvou vyučovacích hodin anglického jazyka sedmých a devátých ročníků, ve kterých s žáky komunikoval na úrovni A1-A2 dle Společného evropského jazykového rámce. Tzn. představit se, pohovořit o sobě, své rodině, svých zájmech, svém městě a okolí, kultuře a sportu, stravování, škole a o základních informacích, týkajících se anglicky mluvících zemích.  Po rozpačitém začátku  se většina žáků aktivně zapojila do rozhovoru a odpověděla na většinu otázek. Sami se vyptávali na zajímavosti z jeho života. Mr. Neil jim prozradil, že se  česky naučil v rámci svého sedmiletého působení na gymnáziu v Orlové . Na závěr se děti s rodilým mluvčím rozloučili potleskem. Mr.Neil  slíbil, že se nevidí naposledy. Neile, see you next year!!

Ing. Petr Thomas, učitel cizích jazyk

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva v hodinách angličtiny