„Bublifuk: Jak se dělají komiksy?“

Ve dnech 15. – 16. 10. se naše 4. ročníky zúčastnily v městské knihovně akce „Komiksový workshop“ financovaný z projektu MAP II – ORP Orlová.

Pořadem nás provázeli paní Mgr. Klára Smolíková a pan Jiří Procházka. V hravém workshopu si holky a kluci vyzkoušeli, kdo je v komiksové redakci, jakými způsoby komiks vzniká a co ho může pokazit. Tímto pořadem byla sledována kromě rozvoje čtenářských dovedností také schopnost výtvarného vyjádření skutečnosti, použití výrazových prostředků a smyslu pro cit. Dětem se práce velmi dařila. Také nás p. učitelky a lektory překvapilo, jaké znalosti z této oblasti děti mají. Za pozornost a skvělou práci byly děti odměněny malým komiksem o rodině Simpsonových.

Na závěr proběhla prezentace děl jmenovaných autorů, kde si mohli zájemci zakoupit vybrané tituly komiksových knih a časopisů. Děti získaly nové vědomosti, kterých můžeme využít v hodinách literární výchovy, čtení a výtvarné výchovy.

Za výborně připravenou akci p. spisovatelce a scenáristce děkujeme a věříme, že i u našich žáčků vzbudila zájem o její pestrou literární tvorbu.

Mgr. Jarmila Folvarčná, Mgr. Vlasta Kramná

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Bublifuk: Jak se dělají komiksy?“

Prvňáčci v akci

Měsíc a půl za námi!
V září jsme toho stihli opravdu mnoho a do října vstupujeme s velkým odhodláním. Modelujeme a sestavuje písmenka, která probíráme. Zpíváme si, vyprávíme o podzimu a všem, co k němu patří. Známe nová anglická slovíčka, počítáme do pěti, nechybí nám ani trocha pohybu při tělesné výchově. A mnoho, mnoho, dalšího. Ale hlavně – dostáváme jedničky!!!

         Žáci 1. B a Mgr. J. Schmidová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prvňáčci v akci

Projekt 72 hodin

Naše škola se již několikrát zapojila do dobrovolnického projektu „72 hodin“. Letos se opět zástupkyně devátého a osmého ročníku vydaly do MŠ Ke Studánce, kde s dětmi strávily veselé dopoledne plné zpěvu, tance, her a tvoření. Za pěkně připravené aktivity letos děkuji těmto žákyním: Monice Bubové, Jůlii Černekové, Haně Hubincové, Vanesse Kobierské, Vanese Kováčové, Nelle Michalíkové, Natálii Mikulové, Lucii Pakostové, Sabrině Pěgřimočové, Magdaleně Volfové z 9.A a Kristýně Kováčové s  Karolínou Klotovou z 8.A.
Za ŽR Mgr. Veronika Tobolová
Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt 72 hodin

Návštěva kostela v Orlové

Ve vlastivědě se učíme o různých stavebních slozích, a proto jsme se rozhodli poznat, jak vypadá skutečná gotická stavba. 10.září jsme se vydali na prohlídku novogotického kostela v Orlové 1. Po překonání vysokého schodiště jsme vstoupili do nádherné historické památky našeho města. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, např. že přední část se dochovala z původního menšího kostela a obrazy  v ní jsou nejstarší dochovanou památkou z doby gotické. Pan kaplan, který nás o všem zajímavě informoval, nám také vyprávěl o obrazu sv. Barbory, o sochách Konstantina a Metoděje či o replice pražského Jezulátka či o dvou zvonech, které nám za 2.světové války ukradli Němci, kteří je použili na výrobu děl.

Děti také hádaly, po kolika schodech musely vystoupit, zda mohou v kostele vidět čerta apod. Za odměnu dostali šikulové bonbony. Nejvíce se jim ale líbilo zvonění na zvonky, které prý přinášejí štěstí a poděkování před oltářem, kde si někteří i klekli. S panem kaplanem byla také jedna paní, která měla pro děti připravené křížaly z jablek a malované perníčky.

V tomto chrámu jsou nádherné obrazy a sochy, nástěnné fresky a mohutné sloupy, které stavbu podpírají. Dozvěděli jsme se, že kostel po těžbě uhlí klesl dokonce až o 5 metrů. Hrozilo jeho zbourání, ale tehdejší pan farář dokázal hotový zázrak – podlahy a sloupy nechal zpevnit ocelovými výztužemi a kostel stojí dodnes. Na závěr si mohli dobrovolníci zapálit svíčku pro radost.

Po skončení prohlídky nám pan kaplan na rozloučenou zapnul všechny čtyři zvony – byla to krása. Děti si jejich zvuk dokonce nahrávaly do mobilů. Pořídili jsme si i několik fotografií na památku nejen v kostele, ale i před ním. Potom jsme si sedli na svačinku v restauraci Orlovka, kde si žáci většinou pochutnávali na pizze a povídali si spolu o zážitcích z kostela. Všem se návštěva moc líbila a mnozí z nich ani netušili, že je náš kostel tak krásný.

                                             5.B a tř. uč. A. Szczepanská

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva kostela v Orlové

První sportovní úspěchy v novém školním roce

Ve čtvrtek 10.10.2019 se konalo městské kolo ve stolním tenisu. Naši žáci z II. stupně obsadili všechny kategorie a ve všech se umístili na stupních vítězů. Nejvyššího stupně a vítězství získali mladší chlapci a starší dívky. Na druhém místě se umístily mladší žákyně a starší chlapci v silné konkurenci skončili třetí. Děkujeme za vzornou reprezentaci, gratulujeme a budeme držet palce v postupových kolech.

Za kabinet TV, Mgr. Robert Kaleta

Mladší dívky: Kateřiana Boďová, Lída Boďová; mladší chlapci: Matyáš Vítek, David Štebel, Tomáš Zelníček; starší dívky: Vanesa Kováčová, Lucie Pakostová; starší chlapci: Dominik Kubátko, Jakub Motloch, Lukáš Grepl

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První sportovní úspěchy v novém školním roce