Dne 31. 10. navštívil naši školu velmi vážený občan našeho města, pan Ing. Gil. Tento muž našim žákům vyprávěl o svých vlastních autentických zážitcích z války, o prožitých hrůzách koncentračních táborů i o výsleších gestapa. Nastínil nám osudy své rodiny a velmi poutavě vyprávěl o všem, co za svůj život prožil. Při některých popisech se žákům i učitelům tajil dech.

Besedu s Ing. Gilem navštívili žáci 8. ročníků a byli z možnosti účasti na takové přednášce velmi nadšeni.         Za celou školu bychom rádi poděkovali panu       Ing. Gilovi za ochotu přednášet již druhým rokem na naší škole a také za velmi sympatický a ochotný přístup k dětem.

Zároveň bych také ráda poděkovala paní Černekové, která pomohla celou besedu zprostředkovat.

 Mgr. Otisková Veronika

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

CO VÍM A CO DOVEDU

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 poměřilo naše družstvo osmi deváťáků úroveň svých znalostí a dovedností v soutěži „Co vím a co dovedu“. Tradiční soutěž pořádá Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové.

Soutěže se zúčastnilo devět družstev žáků 9. tříd z Orlové a přilehlých obcí. Žáci dokazovali své znalosti (jazyky, přírodní vědy, společenské vědy, ICT,…) a dovednosti (hod na koš, přeskok lana, chůze na chůdách,…) na celkem devíti stanovištích. Naši školu reprezentovali: 9. A – Zelníček, Bolf, Koleno, 9. B – Kováč, Holeksa, Kozubek, Kalinová, Rybová. Skončili na krásném 2. místě, za což jim blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při studiu na středních školách. STUDUJ – MÁŠ NA TO!

   Mgr. Milan Fus – ŘŠ

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CO VÍM A CO DOVEDU

Výstava spolkové a klubové činnosti

V pátek 9. listopadu 2018 navštívila třída 2.B Dům kultury v Orlové, kde byla Výstava spolkové a klubové činnosti. Děti si vyzkoušely, jak je náročné cokoli udělat, pokud nic nevidí, podívaly se na výstavu kaktusů, na zvířátka, prohlédly si také různé výrobky; zjistily, jak je možno trávit v Orlové volný čas. Výstava se všem moc líbila.

Mgr. Iveta Tobolová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava spolkové a klubové činnosti

Tělesná výchova jinak

V rámci tělesné výchovy navštěvují naši druháčci v letošním školním roce lekce plavání
a bruslení. Velmi je to baví, každý týden se těší, co nového se naučí nebo v čem se ještě zdokonalí.

Mgr. J. Schmidová, Mgr. I. Tobolová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tělesná výchova jinak

Myslíme na budoucnost aneb Brána řemeslům otevřená

Návštěva Střední školy techniky a služeb v Karviné ve čtvrtek  8.listopadu byla velmi přínosná a bohatá. V rámci týdenní akce Týden řemesel, techniky a technologií aneb „i malé kolo roztočí ta velká“ jsme se vydali s našimi žáky 8. a 9. tříd na workshop Brána řemeslům otevřená.

Z již zmíněnou střední  školou jsme úspěšně zvládli v minulých letech projekt NatTech, který podporoval studium technických oborů a vůbec technické povědomí v Moravskolsezském kraji.

V současné době spolupracujeme v 3-letém projektu OKAP – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Tyto smysluplné projekty jsou směřované k podpoře přírodovědných a technických oborů a studií, a budoucímu zajištění jak pracovních míst v našem regionu, tak i udržování průmyslových odvětví technického a přírodovědného rázu.

Čtvrteční workshop nabídl praktické ukázky a soutěže ze všech oborů, které lze studovat v Karviné. Mimo jiné se zde prezentovali regionální podniky a partneři, kteří mají zájem o rozvoj technického a přírodovědného myšlení. Např. Tatra Trucks, Tatra metalurgie, Volvo group,  Microsoft, Robe, Hasičský sbor a  další. Akce se velmi vydařila a naši žáci si opět odnesli novou zkušenost, která jim pomůže se lépe nebo racionálněji rozhodnout v rámci volby povolání.

Mgr. Robert Kaleta, koordinátor projektu

https://kestudance.rajce.idnes.cz/Brana_remeslum_otevrena/

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Myslíme na budoucnost aneb Brána řemeslům otevřená