Informace k docházce žáků 1. stupně po znovuotevření školy 25. 5. 2020

  • Číslo učební skupiny (1-6), do které je zařazeno Vaše dítě, Vám sdělí třídní učitel.
  • 25.5. 2020 (pondělí) přijdou žáci ke škole v 7,55. Před školou se přiřadí k pedagogovi s číslem své skupiny (bude viditelné z dálky).
  • Při prezentaci odevzdá žák (rodič) učiteli vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ne starší 3 dnů). Bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy!
  • Učitelé odvedou po skupinách žáky do školy. Pro cizí osoby (rodiče, doprovod, atd.)je vstup do školy zakázán.
  • Do školy si žáci s sebou přinesou: náhradní roušku + igelitový pytlík na použitou roušku, věci potřebné k plnění úkolů distančního studia (to s čím jste pracovali doma), přezůvky – ty se budou denně odnášet domů (nesmí zůstat ve škole!), svačinu + pitný režim. Další požadavky upřesní učitel.
  • Žáci s docházkou do 12,00 hod. opouštějí školu takto: ti co nemají oběd cca 11,50 hod., stravující se po 12,00 hod.
  • Žáci s docházkou do 16,00 hod. donesou první den do školy prohlášení rodičů o odchodech dětí z odpolední výuky (družiny). Odchody budou umožněny ve 13,30 hod., 15,00 hod., 15,30 hod. a 16,00 hod. Žáci budou školu opouštět samostatně ve zvolenou hodinu, eventuální doprovod čeká před školou. Zvonek družiny bude nefunkční. Možno volat na telefonní čísla 1. skupina – 731 074 472, 2. skupina – 736 438 349.
  • V případě zdravotních problémů neposílejte dítě do školy!!!

V Orlové 20. 5. 2020                                                             Mgr. Milan Fus – ředitel

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k docházce žáků 1. stupně po znovuotevření školy 25. 5. 2020

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče!

Děkuji Vám za zpětnou vazbu při zjišťování předběžné účasti žáků ke znovuotevření školy. Pomůže nám to k přípravě organizace školy. Ze zákona musí zákonný zástupce projevit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Proto je nutné vyplnit formulář, který je ke stažení na webových stránkách školy a také ho obdržíte elektronickou poštou. Ještě jednou si, prosím, přečtěte „Výňatek z…“ aby mezi námi nedocházelo k nedorozumění.  Složení skupin a organizaci prvního dne zveřejníme do pátku 22.5. 2020. U žáků, kteří do školy nenastoupí, bude probíhat výuka v dosavadním režimu.

Orlová 11. 5. 2020                                                                             Mgr. Milan Fus – ředitel školy

Formulář

Výňatek z pravidel a organizace při znovuotevření školy pro žáky 1. stupně Příloha_čestné_prohlášení

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče žáků 9. tříd!

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Pokud chcete, aby Vaše dcera (syn) navštěvoval školu za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ, musíte to oznámit nejpozději do čtvrtku 7. 5. 2020 na adresu: fus@kestud.cz. (Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020)

Taky se musíte spolu se svou dcerou (synem) seznámit s „Výňatek z pravidel a organizace při znovuotevření školy pro žáky 9. tříd“.

Při prvním vstupu do školy je třeba odevzdat vyučujícímu vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ (k dispozici i na webu školy a v papírové podobě ve vstupu do školy).

Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 11,20. Příchod do školy: 9. A – 7,50,

  1. B – 7,55. Výuka začíná v úterý 12. května 2020.

Žáci musí mít s sebou všechny učební pomůcky do předmětů JČ a M.

V Orlové 5. 5. 2020                                                                           Mgr. Milan Fus – ředitel školy

Výňatek pravidel pro žáky 9.tříd

Příloha_čestné_prohlášení

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení rodiče žáků 9. tříd!

Přijatí žáci do 1. třídy

Přijatí žáci

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijatí žáci do 1. třídy

Zápis do 1. třídy 2020

finalzapis2 Tiskopisy zde

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. třídy 2020

Přijímací řízení pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče, milí žáci,
v sobotu 28. března 2020 MŠMT zveřejnilo materiály k  průběhu a podmínkám přijímacího řízení v tomto školním roce.
Prosím, věnujte pozornost především informacím o termínu konání přijímacích zkoušek na maturitní obory a termínu odevzdání zápisových lístků na všechny typy středních škol.
Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí, termín převzetí je třeba individuálně dohodnout s kariérovým poradcem, Ing. Viktorem Pavelkou.
Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijímací řízení pro žáky 9. tříd

Ošetřovné aktuálně

Kdo potřebuje vystavit  ošetřovné pro zaměstnavatele, tak  pište na kestudance@kestud.cz, stačí uvést jméno dítěte a paní sekretářka potvrzený formulář pošle zpět emailem až bude tiskopis k dispozici.

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA PRÁCE A SOCÁLNÍCH VĚCÍ

DOTAZY K OŠETŘOVNÉMU

Za sekretariát školy Jitka Pavelková

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ošetřovné aktuálně

Učení online – nové náměty a inspirace

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka online pokračuje. První stupeň zejména přes Edupage. Ale to není vše, máme tady i další nápady kreativních učitelů. Např. dnešní jazyk český, 3. třída: https://m.youtube.com/watch?v=dV4po391CxY&feature=youtu.be.

Pokračování Jazyk český 3. ročník 25.3.2020

Prvouka 3. ročník

Výuka na dálku

II. stupeň využívá Edupage a Google učebny, kde byla přidána učebna pro všechny „Online materiály v době karantény“, kde si každý najde, co potřebuje a přehled toho nejdůležitějšího v současné době.

A samozřejmě nesmíme zapomenout na pohyb, tak tady je trochu inspirace pro všechny: Tělocvik online aktuálně přináší Tělocvik v obýváku 

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení online – nové náměty a inspirace

Google classroom – II. stupeň

Návod pro žáky:

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky?fbclid=IwAR1Uw5Mp-ce4bGxtEcU0ZwjilOGzJoqmhxzFIgh2wnsIgvhMUj-OziHtzQY

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Google classroom – II. stupeň

Aktuálně pro 8. a 9. ročník – Německý jazyk

Postup při vstupu do elektronické verze učebnice Klett Maximal Interaktiv:
1. Otevřete odkaz Klett maximal Interaktiv „ Možnost bezplatného plného využití interaktivní podpory Klett Maximal interaktiv“ – na webových stránkách školy
2. Pro spuštění Modulu 1 klikněte na odkaz Modul 1_zde – otevře se titulní strana 1. části učebnice
3. Pro spuštění Modulu 2 klikněte na odkaz Modul 2_zde – otevře se titulní strana 2. části učebnice
– pracujte podle pokynů, které máte na Edupage
4. V učebnici můžete listovat pomocí šipek v horní části stránky, tam najdete i další nástroje – tabulka – vyhledávání lekce a jejich částí, symbol kufr -nástroje, např. tužka, pastelka, hodiny…  – můžete využívat při práci ve cvičeních, jinak využijte „přetahování“ myší
5. Symboly na jednotlivých stránkách: sluchátka – poslech, videokamera – krátké video, dole na stránce – zelená „fajfka“ – vyhodnotit (zjistíte úspěšnost v procentech), oranžové kolečko se šipkou – načíst znovu.
Další informace budou přibývat na Edupage po spuštění Modulu 3.
Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuálně pro 8. a 9. ročník – Německý jazyk

Informace k Edupage

Vážení rodiče a milí žáci,

posíláme informaci, na kterou se často dotazujete u Edupage a týká se zadávání úkolů, testů a zasílání studijních materiálů. Testy, domácí úkoly najdete přes Start a potom přejdete na záložku Domácí úkoly, zkoušení a testy. Studijní materiál najdete přes záložku Probrané učivo (ikona PC).

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k Edupage

Aktuální informace ke komunikaci online

Vážení rodiče, milí žáci,

první krok je vždy ten nejtěžší, proto Vás žádáme o strpení, trpělivost a pochopení.  Abychom vše spustili, je nutné právě tento krok důkladně připravit, zejména nastavit efektivní komunikaci s vámi, ať už jste to vy, rodiče, nebo samotní žáci. Technické schopnosti dětí a rodičů se také liší. Ne každý disponuje PC, notebookem či tabletem. Další podmínkou dobré komunikace je připojení k Internetu, které dnes považuje mnoho lidí za samozřejmost. Věřte, není tomu tak na 100%. Situaci se snaží usnadnit vydavatelství učebnic, Česká televize a další instituce. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-ucit-zaky-doma-zde-jsou-materialy-ktere-vam-to-usnadni/r~bed1564a63e811ea842f0cc47ab5f122/v~sl:f30cb8a04bba5e2d8ea33ecc843f570d/. Kromě našeho komunikačního kanálu proto využívejte i ty, které vedou k samostudiu a dalšímu rozvoji znalostí u vašich dětí.

 

V průběhu tohoto týdne budeme posílat první materiály, úkoly k opakování a odkazy k samostudiu takto:

Na I. stupni

Třídní učitelé budou komunikovat s rodiči a žáky přes Edupage. Sem mají přístup všichni rodiče, kteří nahlásili mailové adresy. Pokud jste tak dosud neučinili, kontaktujte třídní učitele (prijmeni@kestud.cz). Tato aplikace je volně dostupná i pro chytré telefony na Obchod Play.

Na II. stupni

Platí zde totéž, co pro první stupeň. 

Druhou možností je platforma od Google. Všichni žáci mají přístup na Google Apps, kde mají vytvořený školní účet. Upozorňujeme na to, že když si děti nepamatují heslo nebo uživatelské jméno, není to chyba na naší straně. Žáci si heslo buď nezapsali, nebo ho zapomněli. O přístup požádejte Mgr. Roberta Kaletu přes kaleta@kestud.cz, ten heslo resetuje, případně vytvoří nový účet. Na platformě Google Apps pak někteří vyučující zahájí komunikaci s dětmi přes Google učebnu (virtuální učebna). V letošním školním roce už tak pracují  žáci 6. tříd v rámci PNPP a žáci 7. tříd v rámci Informatiky. Žáci 8. a 9. tříd si tím prošli v předchozích ročnících. Úroveň znalostí a praktických dovedností s počítačem se u žáků liší. Proto buďte s dětmi trpěliví.

Jak vidíte, učení online má mnoho podob. Věříme, že to společně zvládneme. Budeme držet palce na obou stranách a doufat v brzký návrat do lavic.

Za vední školy ICT koordinátor školy Mgr. Robert Kaleta

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace ke komunikaci online

Výuka online, úkoly a další informace k současné situaci

Vážení rodiče, milí žáci,

v následujícím týdnu s Vámi začneme spolupracovat a komunikovat online, abychom se dále posunuli v našem společném vzdělávání a celoroční práci.  Již nabyté znalosti procvičíme formou domácích úkolů, pracovních listů apod. Nové učivo zahájíme formou prezentací a dalších materiálů. K tomu nám slouží naše 2 platformy, a to Edupage a na druhém stupni také Google Apps.

Proto Vás žádáme, abyste od středy příštího týdne pravidelně nahlíželi do svých poštovních schránek a aplikace Edupage. Děti z I. stupně budou určitě potřebovat pomoc  a asistenci svých svých rodičů nebo starších sourozenců. Zde spoleháme právě na Vás , milí rodiče. Samozřejmě kontaktovat své třídní učitele můžete přes Edupage nebo přes poštovní schránku prijmeni ucitele@kestud.cz (př. novak@kestud.cz). V případě, že se nemůžete dostat na svůj účet Edupage, kontaktujte třídního učitele.

Žáci II. stupně mají všichni kromě Edupage, školní účet od Google, kde skrze Google classroom, lze také zadávat úkoly a spolupracovat. Žáci 7.A budou také pozvání k videokonferenci a vyzkoušíme si výuku v přímém přenosu, abychom v budoucnu byli připraveni na podobné situace. V případě, že někdo z žáků druhého stupně zapomněl heslo na školní účet od Google, kontaktuje Mgr. Roberta Kaletu na kaleta@kestud.cz.

Další nabídka k domácímu učení je tady od nakladatelství Nová škola, kterou používáme:

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj. Přejeme hlavně hodně zdraví.

Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., Učíme interaktivně, procvičujeme hravě.

Vedení školy ZŠ Ke Studánce 1050

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka online, úkoly a další informace k současné situaci

Uzavření školy z důvodu šíření koronaviru

Nařízením vlády ČR jsou od zítřka – středy 11. března 2020 uzavřeny všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Nařízení platí na dobu neurčitou – do odvolání.

                                                                              Mgr. Milan Fus – ředitel školy

MZCR_Mimořádné_opatření – uzavření_základních,_středních_a_VŠ_od_11._3._2020

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení : pro rodiče dětí mladších 10 ti let https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE VYDÁVÁ SEKRETARIÁT ŠKOLY

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školy z důvodu šíření koronaviru

Zápis dětí do 1. tříd 2020

Informace k zápisu: http://www.kestud.cz/dokumenty/

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis dětí do 1. tříd 2020