Exkurze do Chotěbuze

Dne 8. 11. měli žáci 2. B možnost navštívit Archeopark v Chotěbuzi, kde si pro nás připravili speciální vzdělávací program s názvem Archeologické muzejní kufříky. Kufříky byly zapůjčeny z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Žáci se seznámili s daným obdobím pomocí kopií předmětů, nástrojů, keramiky, šperků, oděvů. Každý z nich charakterizoval příslušnou epochu dějinného vývoje. Byl dokonalou replikou skutečných archeologických nálezů z původních materiálů a zhotovené původními technikami. Tento interaktivní edukační program byl nejen o množství informací o životě pravěkých lidí, ale hlavně jsme si mohli na vše sáhnout a hravou formou vyzkoušet. Například si žáci mohli ohmatat pazourkový hrot a zkusit jím říznout do kusu silné zvířecí kůže. V ruce drželi oštěp a zkoušeli lovit, srovnávali ostří srpů a napodobovali sklizeň obilí, seznámili se s pestrostí výzdobných motivů na keramických nádobách. Dozvěděli se vše o životě lovců a sběračů, co si mohli lidé oblékat, jak asi bydleli, jak se vyráběli praktické nástroje a ozdobná keramika, co jedli a lovili. Program doplnila výtvarná aktivita navazující na paleolitické umění.  Žáci vytvářeli vlastní paleolitickou kresbu a dle předlohy dokreslili výzdobu na keramických nádobách. Na závěr jsme zhlédli film. Exkurzi jsme spojili s návštěvou obřích akvárií v Rybím domě. Viděli jsme ryby z našich řek, rybníků, ale i méně známé akvarijní rybky. Vše se nám moc líbilo a děkujeme za mimořádný zážitek.

                  Mgr. Andrea Gemmelová, 2. B

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze do Chotěbuze

Úspěšné sportovkyně ze 4. A

Jsou šikovné nejen ve škole, ale výborné výsledky dosahují i na poli sportovním. Sport je pro ně naplněním volného času, formou zábavy i relaxací. Přináší jim rovněž zdokonalení nejen tělesné, ale i psychické kondice.

Barborka Káňová je členkou „Judo clubu“ Orlová. V říjnu obsadila 2. místo Krajském přeboru ČR v Ostravě, 2. listopadu vybojovala rovněž 2. místo v kategorii „Mláďata“ v Malé ceně Bohumína.

Hanka Vavříčková a Adrianka Majetná reprezentují Slezan Orlová ve volejbalu. Začátkem listopadu se zúčastnily Oblastního turnaje v minivolejbalu v Ostravě, kde v barevném minivolejbalu dvojic vybojovaly krásné 3. místo.

Sestry Valerie a Viktorie Truhlářovy začínaly s badmintonem v r. 2017. Jsou členkami „Kabal teamu“ Karviná. Od té doby se umisťují na předních místech na turnajích v Ostravě a Karviné, z nichž si už přivezly spoustu medailí. Na posledním turnaji v Opavě skončila Valerie na 1. místě a Viktorie obsadila 4. místo. V neděli 10. 11. se v Karviné konal 1. ročník badmintonového turnaje „Karvinský Ťampala“, kde holky opět bodovaly a skončily na 1. a 2. místě.

Všem děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

                       Mgr. Vlasta Kramná, tř. učitelka

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšné sportovkyně ze 4. A

Další beseda v knihovně

V pátek 8. 11. 2019 se třída 1. B vydala na další domluvenou schůzku v Městské knihovně Orlová. Tentokrát si paní knihovnice pro nás připravila velmi zajímavou interaktivní besedu. Poutavě četla knihu Gerda, ve které je vylíčený příběh velryby, její rodiny a jejich přátel. Děti se aktivně zapojily do společné četby – pomáhaly čistit moře, pluly s velrybou jeskyní

a zhouply se s ní na ledových krách. Nakonec dostaly krásnou omalovánku, kterou si vybarvily. Paní knihovnice nám prozradila, že již brzy vyjde i druhý díl knihy.

Takže – děkujeme a v lednu se opět těšíme na shledanou!!!!

       Mgr. J. Schmidová a žáci 1. B třídy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Další beseda v knihovně

Známe Orlovou?

V úterý 5. 11. se konala v muzeu Těšínska již každoroční soutěž s názvem „ Známe Orlovou“. Za každou základní školu v Orlové byli vybráni dva nejlepší žáci třetích tříd. Soutěžící měli za úkol vyplnit co nejlépe test týkající se historie Orlové až po současnost. Téma soutěže navazuje na učivo prvouky třetího ročníku a je pro žáky velkým přínosem. Za naší školu byla vybrána dvojice Vendula Geršlová (3. B) a Radek Juřica (3. A). Všichni účastníci dostali bohaté odměny, které jím předali představitelé města.

Děkujeme žáčkům za snahu, píli a vzornou reprezentaci. Muzeu Těšínska a našemu městu děkujeme za možnost zúčastnit se této soutěže.

    Jana Kuzníková

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Známe Orlovou?

Podzimní čarování

Ve čtvrtek 31.10. a v pátek 1. 11. jsme měli  v 5.B projektové vyučování. Kouzelný podzim plný úžasných barev nás inspiroval k podzimnímu čarování ve škole.

Z paní učitelky se stala čarodějnice a děti se nastrojily do libovolných strašidelných masek. V matematice jsme řešili úlohy o čarodějnicích a netopýrech a přitom jsme si procvičili jednotky času a logiku. V českém jazyce jsme řešili doplňovací cvičení plné čarodějných vět. V anglickém jazyce jsme si povídali o Helloweenu a vymýšleli jsme jednoduché věty s číslovkami. Ve čtení jsme si připomněli také naše podzimní svátky – dušičky. Za správná řešení ve všech hodinách byly děti sušenkami, bonbony nebo podzimními samolepkami.

Během obou dnů probíhala soutěž řad – hlavní čarodějnice tří řad si nejdříve nakreslily dýně a za správná řešení jednotlivých úkolů si děti kolem nich lepily barevné podzimní listy. V hudební výchově se děti tanečně předvedly při hymně všech čarodějnic. Vy nevíte, která to je?  No, přece Saxana.

Projektové vyučování se nám povedlo. Závěrem jsme vyhlásili vítěznou řadu. Odměny – bonbony, čokoládové dobrůtky a podzimní samolepky ovšem čekaly na všechny žáky, protože si to zasloužili..

        Mgr. A. Szczepanská

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podzimní čarování