Čtenářský klub 1. A v knihovně

Ve středu 22. 11. 2017 se členové čtenářského klubu třídy 1. A vydali do Městské knihovny v Orlové. Čekala na ně paní knihovnice, která měla připravený poučný příběh o lakomém havranovi. Děti nejdříve podle obrázků hádaly, o čem příběh bude, po vyslechnutí pracovaly s obrázkovou osnovou a nakonec si vymalovaly obrázek havrana Nezbedy.

Paní knihovnice naše nejmenší čtenáře velmi chválila, jak jsou šikovní a bystří. A my se už teď všichni těšíme na další návštěvu J.

                                                                                                                    Mgr. Jana Schmidová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čtenářský klub 1. A v knihovně

Slabikáře pro naše prvňáčky

Naši nejmladší žáci se už nemohli dočkat okamžiku, kdy dostanou své Slabikáře. Nic však není jen tak, proto i prvňáčci nejprve museli splnit několik úkolů, díky kterým získali pět klíčů. Tyto klíče vedly do nejvyšší věže zámku, ve které byly Slabikáře schovány černokněžníkem Nečtenářem. Žáci 1.A a 1.B však Nečtenáře překonali a úspěšně získali všechny klíče. V pondělí 20. listopadu a v úterý 21. listopadu naše třídy navštívil pan ředitel a dětem slavnostně předal jejich Slabikáře. Naši prvňáčci byli z plnění úkolů nadšení a už teď se těší, až se společně naučíme nová písmenka.

Mgr. J. Schmidová, Mgr. I. Tobolová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slabikáře pro naše prvňáčky

Hrátky se zvířátky

To je název výtvarné soutěže pořádané ZUŠ v Orlové, které se také s našimi pracemi zúčastníme.
Inspirovat jsme se nechali nejen knížkami o zvířatech, ale také návštěvou přírodovědného oddělení DDM v Orlové, kde nám pan Bura povykládal o tom, jak se zvířátka připravují na zimu. Pak nás zavedl do oddělení, kde byla terária. Tam jsme si prohlédli některé ze zástupců plazů a hmyzu.
Na závěr naší návštěvy jsme šli nakrmit morčátka a králíčky přinesenými mrkvičkami a jablky.
U zvířátek se nám moc líbilo a určitě se nám také moc povedou krásné práce do výtvarné soutěže.
Mgr. Jarmila Folvarčná a děti ze 4.B
Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hrátky se zvířátky

Za věděním do knihovny

Tentokrát jsme chtěli vědět více o pověstech, se kterými jsme se seznámili v hodinách vlastivědy a čtení. Ve třídě jsme si četli z knihy Staré pověsti české, kde jsme poznali nejznámější postavy našich nejstarších českých dějin: praotce Čecha, Přemysla Oráče, Krokovy dcery, kněžnu Libuši, knížete Svatopluka a další.
V knihovně nám pak paní knihovnice připomněla pověst o našem městě a další pověsti ze Slezska a Moravy. Alespoň na chvíli jsme se stali hrdiny jedné pověsti O havířích, ve které jsme také dostali za úkol dokončit závěr pověsti, jejíž začátek nám paní knihovnice přečetla. Při práci panovala příjemná pracovní nálada a dokončení děje se nám hezky povedlo.
Knihy pověstí jsme si někteří vypůjčili k přečtení domů.
Mgr. Jarmila Folvarčná
Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Za věděním do knihovny

Sladká odměna

V říjnu na naší škole probíhala soutěž ve sběru papíru. Děti ze třídy 2.A nashromáždily společně se svými rodiči přes 800 kg papíru a získaly společně se třídou 3.A 1. místo. Za toto umístění obdržely poukázku v hodnotě 500 Kč, kterou proměnily za sladké dorty, které jim velmi chutnaly.
      ​​Mgr. Soňa Ochmanová a žáci 2.A třídy​
Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sladká odměna