Vánoční exkurze v Ostravě

20.12.2016 Vyp Od rkaleta

V pondělí 19. prosince jsme se my, žáci 8. A a 8. B, vypravili linkovým autobusem na poznávací exkurzi do Ostravy. Součástí exkurze bylo také získávání nových dovedností, jako např. kupování jízdenek MHD v automatu, které bylo pro mnohé z nás velkým zážitkem. Hlavním cílem byla prohlídka starší i moderní architektury

v centru Ostravy, prohlédli jsme si budovy radnice, muzea i bankovního a obchodního centra.  Pak následovala návštěva vánočního trhu na Masarykově náměstí, kde jsme si prohlédli bohatou nabídku vánočního zboží a tradičních vánočních výrobků. Někteří  ochutnali trdelníky a jiné druhy vánočního pečiva. Spousta nevšedních zážitků nás vánočně naladila a domů jsme odjížděli unaveni, ale spokojeni. Poděkování za zorganizování této poučné a zároveň zábavné exkurze patří p. učitelce Václavíkové a p. učitelce Kozubkové.

Za 8. A a 8. B Natália Kohútová, Leona Erhardtová, Lucie Miková a Veronika Regecová

Facebooklinkedin