PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

2.4.2018 Vyp Od rkaleta

Děti z 1. A a 1. B třídy naší školy zavítaly ve středu 28. března 2018 do Městské knihovny v Orlové na „PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE“.

Aby mohlo pasování proběhnout, musel se jí zúčastnit sám pan král, který prvňáčky svým mečem na čtenáře pasoval. Před samotným pasováním paní knihovnice představila naše prvňáčky králi a pochválila je za časté návštěvy v knihovně. Malí čtenáři museli prokázat, že už umí číst a také zvládají správné zacházení s knížkami. Nechybělo ani hádání názvů pohádek a pohádkových postav, při němž děti prokázaly, že si pasování opravdu zaslouží.

V upomínku na tento slavnostní ceremoniál si malí čtenáři odnesli pamětní list, drobné dárky města Orlová, malou sladkost a hlavně – úžasný zážitek. Navíc všichni pasovaní žáci obdrželi zdarma čtenářské průkazky, s nimiž mohou navštěvovat dětské oddělení a půjčovat si zde knihy.
Pasování prvňáčků se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek a čtení je bavilo.

Mnohokrát děkujeme Městské knihovně v Orlové a našim úžasným knihovnicím za organizaci celé akce.

Mgr. J. Schmidová, Mgr. I. Tobolová

Facebooklinkedin