Návštěva u hasičů

2.6.2016 Vyp Od rkaleta
Součástí učiva přírodovědy o mimořádných událostech v životě člověka je  téma „Požár“. Využili jsme proto zkušeností  pana Moldřika, který dělá u dobrovolných hasičů v Orlové – Porubě již 25 let, aby nám povykládal o prevenci a chování při požáru. Děti se také seznámily s nástroji, výstroji a technikou hasičů, ověřili si své vědomosti získané ve výuce praktickou formou.
Nakonec byly děti pozvány na soutěž mladých hasičů našeho okresu, která proběhne v sobotu 4.6. na hasičské zbrojnici v Orlové – Porubě.
Mgr. Jarmila Folvarčná
Facebooklinkedin