HRAVÉ ŠABLONY – HRAVÉ ŠABLONY III

6.1.2021 Vyp Od rkaleta

logo

Vzhledem k vyhlášení MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ  Ministerstvem zdravotnictví a uzavření škol od 11.3.2020, jsme přesunuli poslední etapu projektu ŠABLONY II – Hravé šablony na září až prosinec 2020. Protože byla situace spojena s problémy okolo koronaviru nepřehledná i na podzim, požádali jsme o prodloužení doby realizace projektu.

Nakonec se nám přesto, díky nasazení všech zapojených učitelů, podařilo poslední etapu zdárně ukončit. Listopadové a prosincové kluby a doučování byly uskutečněny distančně online, ale ani tyto problémy neubraly na zajímavosti a atraktivitě.

Od 1.února 2021 navážeme na předchozí projekt HRAVÝMI ŠABLONAMI III. V žádosti o dotaci jsme se zaměřili na to, co se nám v minulosti již osvědčilo a to byly kluby – čtenářský, zábavné logiky a badatelský a doučování pro žáky 1. i  2.stupně. K tomu jsme přidali pár projektových dnů, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené.

Věříme, že Hravé šablony III zvládneme opravdu hravě a pomohou dětem zvládnout případné nedostatky spojené s distanční výukou.

                  Mgr. Ivana Janíková – hlavní koordinátorka projektu, zástupkyně ředitele školy)

Hravé šablony III

šablony 3

Facebooklinkedin