Hasík CZ

22.10.2013 Vyp Od rkaleta

Ve dnech 8.10. a 15.10.2013 proběhla na naší škole tradiční akce Hasík CZ. V rámci tohoto preventivního programu byli žáci druhých a šestých tříd seznámeni se základy požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Akce byla zdařilá a přinesla dětem mnoho nových poznatků, jak se zachovat v případě požáru či ohrožení. Tímto bychom chtěli poděkovat pánům hasičům  Alexandru Parákovi a Radimu Repperovi, kteří ve svém volnu předávali vědomosti a zkušenosti našim žákům.

Mgr. Milan Fus

Facebooklinkedin