Den Země v DDM Orlová

18.4.2016 Vyp Od rkaleta

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Jedná se o ekologicky motivovaný svátek, jehož cílem je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí.

K oslavám Země se připojilo i naše město a DDM, který pro žáky škol připravil naučný program na téma „Život v podzemí“. Nejen, že jsme se dověděli mnoho zajímavostí o životě rostlin a zvířat v podzemí, ale formou soutěží jsme si tyto vědomosti mohli sami ověřit. Po absolvování všech stanovišť byla soutěž vyhodnocena a všechny skupiny byly odměněny malou sladkostí – lízátkem. Součástí této akce byla i prohlídka přírodovědného oddělení, kde nás jeho vedoucí p. Adam Bura seznámil se známými i méně známými živočichy, které zde chovají. Z prohlídky zvířat jsme byli přímo nadšeni a od jejich klecí jsme se nemohli ani odtrhnout. A protože máme všichni zvířátka moc rádi, mohli jsme je nakrmit námi donesenými zbytky ovoce, zeleniny a suchým pečivem.

Akce byla velmi zdařilá a nám všem se moc líbila. Příště přijdeme zase!

Žáci V.A a tř. uč. Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin