Badatelské kluby na Studánce

12.5.2019 Vyp Od rkaleta
Již několik měsíců funguje na naší škole v prvních a třetích třídách oblíbený badatelský klub, kde se děti z naší školy snaží poznávat svět. Různé fyzikální nebo chemické pokusy spojené s aktivním pozorováním přírody v okolí školy jsou určitě přínosem pro školní výuku prvouky, přírodovědy či přírodopisu pro děti z naší školy. Pro děti prvních a třetích tříd je asi nejzajímavější pro ně neznámá fyzika a chemie se kterou se setkají až za několik let. Pokusy se solí, vodou, chemickými látkami ,včetně potravinářského barviva, oleje či sladkostí se dětem asi vštípí do paměti jako malé zázraky. Příroda v okolí školy, ale také naskýtá mnoho nových poznatků, zvlášť když je děti pozorují dalekohledy nebo pod mikroskopem.Také zookoutek naší školy poskytuje dětem nepřeberné zkušenosti s kontaktem se živými zvířaty a starostmi o ně. Děti se těší, že snad další rok budou badatelské kluby pokračovat.
       Za třídy 1.B a 3.B  E. Wróblová a Mgr. M. Ošelda
Facebooklinkedin