Andělský a čertí den ve 3.B

3.12.2017 Vyp Od rkaleta

V pátek 1. 12. 2017 se konal ve 3.B projektový den s čerty a anděly. Žáci si doma připravili kostýmy – děvčata andělské a chlapci čertovské. Někteří v nich už přišli, jiní se strojili ve třídě.

Na úvod je přivítala úřednice z ,,ministerstva andělského“  paní Andělínová / třídní učitelka/ a sdělila jim, že budou plnit různé úkoly, aby mohli dostat andělské a čertí vysvědčení. Děti pracovaly ve dvojicích a byly velmi pilné a moc se snažily. Za splněné úkoly získávaly hvězdičky /razítka/ a také sladké odměny.

Úlohy byly z M, JČ a JA, např. Kolik  křídel má 20 andělů, když jeden má 2  křídla? Která dvojice splnila úlohy bez chyb, získala mikulášský perník.  Potom museli andělé zatančit andělský taneček a splnit několik společných úloh, aby konečně získali andělské vysvědčení a zvládli vše na jedničku! Čerti se nenechali zahanbit a na vysvědčení museli předvést čertí škleby, zatančit čertovský taneček  a další úkoly. Opět získali všichni samé jedničky. Prostě byli skvělí!

V poslední hodině vyráběli žáci čerty a anděly. Za dobrou práci obdrželi všichni samolepky na svá vysvědčení a sladké dobrůtky pro radost.  Den se opravdu vydařil a všichni byli spokojeni, včetně paní Andělínové / tř. uč./.

Mgr. A. Szczepanská a děti ze 3.B

Facebooklinkedin