4.B na Městském úřadě v Orlové

3.4.2017 Vyp Od rkaleta

V úterý 28. března 2017 navštívila naše třída Městský úřad v Orlové. Hned u vchodu nás s úsměvem na rtech přivítala Bc. E. Floriánová, která s dětmi zopakovala základní informace (co jsou to úřední hodiny a kdy jsou, kde všude jsou budovy úřadu, kdo stojí v čele města, …). Poté jsme se přemístili do kanceláře matriky, kde nás paní I. Lindertová a A. Salamonová seznámily s matričními knihami, se speciálním inkoustem, kterým se do těchto knih píše, i s dalšími zajímavostmi, které děti pečlivě pozorovaly. Po návštěvě matriky nás čekalo osobní setkání s paní místostarostkou Ing. P. Jenčmionkovou, která nás mile přivítala, s dětmi si povídala,
a dokonce se jich ptala i na to, co by ve městě změnily nebo co jim tady chybí.

Děkujeme také Mgr. S. Bednářové za zprostředkování návštěvy úřadu a setkání s paní místostarostkou.

Mgr. Iveta Tobolová a žáci 4.B

Facebooklinkedin