1. září Vítání prvňáčků

1.9.2021 Vyp Od rkaleta

Na Studánce jsme dnes přivítali nejmladší žáky naší školy a jejich rodiče společně s panem starostou Mgr. Miroslavem Chlubnou a místostarostkou Bc. Naděždou Kubalovou. Všem zúčastněným přejeme hodně energie, trpělivosti a šťastný vstup do nového školního roku 2021/22. Mgr. Robert Kaleta, ředitel školy

Facebooklinkedin