Školní družina

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny: KRITÉRIA pro přijetí do školní družiny

Školní vzdělávací plán pro školní rok 2019/20: Naše družina.

Školní vzdělávací plán pro školní rok 2018/19: Družina plná pohody

Školní vzdělávací plán pro školní rok 2017/18: S krtkem za poznáním.

Školní vzdělávací plán pro školní rok 2016/17: S pohádkou poznáváme svět, Hodina pohybu navíc

Školní vzdělávací plán pro školní rok 2015/16: 1,2,3,4,5 obletíme celý svět

Školní vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015: Nestačí jen vědět …

Vnitřní řád školní družiny: Vnitř.řád ŠD

Vánoce v keramickém kroužku

Mikuláš v družině

Keramický kroužek

Již několik let mohou děti navštěvovat keramický kroužek a vyrobit si nějakou pěknou věc z hlíny. Naše děti jsou velmi šikovné a je znát, že je práce s hlínou baví. Jako každý rok i letos se zapojíme do vánoční soutěže, nyní o nejkrásnějšího anděla.

Zima 2019

Podzim 2018

Nekonečný příběh – maškarní rej

Pohádková výtvarná soutěž

Kouzelník v družině

Den pohybových her a soutěž v netradičních disciplínách

Zima ve školní družině

Vodící pes Amy v družině

V pondělí 13.11. přišel mezi děti do ŠD pan Ladislav Holba a jeho vodící pes Amy. Děti se seznámily s výcvikem psa, zkusily si,jaké to je být nevidomý. Dozvěděly se,jak pomoci nevidomým na ulici. Vyzkoušely si,jak se bránit, mohly si pejska pohladit. Na závěr panu Holbovi poděkovaly a předaly pamlsky a hračky pro pejska.

Podzim ve školní družině

Najdi svého přítele

Z pohádky do pohádky

http://kestudance.rajce.idnes.cz/Z_pohadky_do_pohadky_-_druzina_2017/

SLAVÍK
V pátek 7.4. proběhla v naší družině pěvecká soutěž Slavík. Porota měla těžký výběr,protože všechny přihlášené děti zpívaly hezky. Nakonec vybrala takto: 1. místo – Lenka Janíková a Klárka Capinská – Boky jako skříň,  2. místo – Michaela Fučová – Jaro letí, 3. místo – Tomáš Kupczak – Já jsem z Kutné Hory
Všechny děti byly odměněny a my jim přejeme,ať jim to i nadále tak hezky zpívá.

KARNEVAL

Jak znáš naše město

Zima v družině

V pondělí 5.12. si děti v družině užily Mikuláše i zábavu.

Podzim v družině

Indiánskou stezkou – zábavně naučné odpoledne spojené s přespáním v družině 13.-14.5.

http://kestudance.rajce.idnes.cz/Indianska_stezka/

Cesta kolem světa

V pátek 1.4. jsme měli v družině další kolo naší Cesty kolem světa. Tentokrát jsme se zastavili v našem městě. Děti viděly film o Orlové, četly si o historii , zjišťovaly zajímavosti a celé to vyvrcholilo soutěží družstev . A musím říct, že toho vědí o svém městě moc. Blahopřejeme vítězům.

Karneval ve ŠD

Keramický kroužek a jeho práce.Letos máme opravdu šikovné děti.Prohlédněte si některé jejich výrobky.

V zemi věčného ledu

Celý leden jsme se věnovali Arktidě a Antarktidě. Hráli hry, tvořili. Dokonce i počasí přálo a mohli jsme bobovat a hrát si ve sněhu. Vyvrcholením celého našeho snažení byla celodružinová vědomostní soutěž.

Vánoční cinkání 

Divadlo s nadílkou

Ve středu 2.12. k nám přijelo divadlo Beruška s pohádkou Čert a zima. Představení bylo poučné a hlavně zábavné. Nakonec si děti s herci zatančily.Odměnou hercům byl nejen potlesk,ale také nadšené a rozesmáté děti. Poté ještě dostaly Mikulášovu nadílku,která samozřejmě ihned zmizela v jejich bříškách.

Celodružinová akce „Stolečku,prostři se“

Všichni jsme kamarádi – žáci 9.tř. pro nás připravili soutěže a hry,které hrají kamarádi v jiných zemích a nám se to moc líbilo. Děkujeme.

Draci v oblacích

Hrajeme si na zvířátka

Projekt, který trval několik měsíců, kdy děti vyráběly, kreslily zvířata. Ale hlavně se s nimi seznamovaly, jak vypadají, kde žijí, čím jsou užitečná, proč je máme chránit. Vyvrcholením bylo zábavné odpoledne se soutěžemi, a hlavně přespáním v družině v pátek 15.5.. Nejprve děti hledaly Poklad krále zvířat, potom je čekal Závod moudré sovy. Ve škole pak diskotéka se soutěžemi, kde uplatnily děti své znalosti.Po večeři si vyzkoušely pexeso, přiřazování zvířat podle toho, kde žijí, procvičily si angličtinu na interaktivní tabuli ve Škole zvířátek. Večer bylo vyhodnocení všech soutěží, přípitek dětským šampusem, pohádka – aktuálně Bob a Bobek. A na co se všichni nejvíc těšili, byla Krtkova stezka odvahy. Pak už se unavení uložili do spacáků. K snídani byly buchty,které napekly p. vychovatelky. Po ní se děti rozešly spokojené do svých domovů.

http://sosmartina.rajce.idnes.cz/2015_SD_Hrajeme_si_na_zviratka_15.-16.5.#P1320438.jpg

Den Země – Sluneční královna

Zelený den plný her a soutěží

http://sosmartina.rajce.idnes.cz/2015_SD_Zeleny_den

Náš den se sněhem – činnostní učení ve ŠD

Pohádka je náš svět aneb karneval ve ŠD.

Bobování v družině: http://sosmartina.rajce.idnes.cz/2015_SD_Bobovani_7.1./

Prosinec ve školní družině.

Říjen a listopad ve školní družině.

Svátek ježků.

Celý měsíc děti vyráběly ježky nejrůznějšími technikami a seznamovaly se s životem ježků. 24.10. vyvrcholilo toto snažení vyhlášením vítězů výtvarné soutěže a taneční zábavou.

Září a říjen ve školní družině

Pohádkový den ve školní družině http://kestudance.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_den_ve_SD/školní družině

Ve čtvrtek 24.10. si žáci 7.A připravili soutěže a hry pro děti ze ŠD. Vše probíhalo v tělocvičně, děti se bavily a byly spokojené. Akce se vydařila a poděkování za vzornou organizaci patří těmto žákům Barči Konštacké, Vojtovi Sakmarovi, Verči Fuskové, Zdeňce Přečkové, Lukáši Radovi,Ondrovi Zelníčkovi.

Liběna Greplová

Foto Říjen ve školní družině: http://kestudance.rajce.idnes.cz/Rijen_ve_skolni_druzine/

 

Po stopách Bobříků J.Foglara

V pátek 24.5. se zúčastnily děti ŠD zábavně vzdělávacího odpoledne nazvaného Po stopách Bobříků J.Foglara. Děti hledaly poklad, poté plnily bobříky (hbitosti, mrštnosti, míření…) při soutěžích v tělocvičně. Následovala diskotéka s plněním dalších bobříků (květin, uloupených míst,zručnosti atd.). Bobříků bylo 14, všechny se plnily zábavnou formou a ten poslední, bobřík mlčení, plnily děti po večerce. Ale před ní ještě musely splnit bobříka paměti,když se naučily písničku Když jde malý bobr spát, povečeřely ve školní kuchyňce, následovala další část diskotéky, příprava spacáků na spaní, film Záhada hlavolamu, slavnostní ukončení přípitkem dětským šampaňským,.které přišel dětem otevřít za všeobecného nadšení pan ředitel a nakonec nemohla chybět oblíbená stezka odvahy. Ráno děti posnídaly buchty upečené p. vychovatelkami a rozešly se do svých domovů. Při prohlížení fotografií uvidíte,že dětem se akce líbila a všichni byli spokojeni.

Více fotek si můžete stáhnout zde: Bobrik

 

Vládce nebes – celostátní soutěž hodu vlaštovkou s časopisem ABC

 

1.místo – Tobiáš Kopáček.MPG<https://docs.google.com/file/d/0B7-aTP4qIhZ0R2ZqUUhtdWpBOUk/edit?usp=drive_web>

 

2. místo – Sabrina Pěgřimočová.MPG<https://docs.google.com/file/d/0B7-aTP4qIhZ0aEs5ZXlMUmpWSW8/edit?usp=drive_web>

 

3. místo – Nella Michalíková.MPG<https://docs.google.com/file/d/0B7-aTP4qIhZ0WnhLYmJfLUlreGM/edit?usp=drive_web

Foto  Vládci nebes

Karneval v družině

Ve středu 27.2. se děti ze školní družiny vydováděly při soutěžích a tanci na karnevalu zakončeném sladkou tečkou.Foto Karneval.

 

Ekologie v družině

V měsíci březnu jsme se ve ŠD věnovali ekologii a ochraně životního prostředí. K těmto tématům proběhly i soutěže např. Voda, co se nehýbe,  Co do přírody nepatří, Studánka živé vody. Děti prokázaly hodně znalostí a také to,že jim není naše životní prostředí lhostejné. Foto Ekologie

V zemi malých a velkých

Foto zabavne odpoledne

Škatulata

Odpoledne,kdy se děti volně pohybovaly z oddělení do oddělení a vybíraly si,co chtějí dělat. Zároveň děti vytvořily obrázky do soutěže z Pet víček.