INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE

  • Od pondělí 19.10.2020 bude probíhat distanční výuka dle upraveného RH (rozvrh hodin),  který žáci během zítřka dostanou od svých třídních učitelů, do té doby individuálně podle informací vyučujících
  • Upravený Školní řád a RH byl sestaven podle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT dne 23.9.2020
  • Žáci budou vzděláváni online podle RH a pokynů vyučujících, to však neznamená, že budou v dané předmětu pracovat pouze tu danou hodinu, dále budou pracovat samostatně a vypracované úkoly budou s učiteli komunikovat jinými formami
  • Začátky jednotlivých hodin online jsou upraveny na 8:30, 9:30, 10:30 a 11:30 – délku hodiny určuje vždy učitel
  • Výukou online se rozumí synchronní výuka (spojení obrazem- notebook, telefon apod.) a asynchronní výuka (spojení prostřednictvím zasílání studijních materiálů a úkolů)
  • Při distanční výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení 
  • Pro omlouvání absencí při distanční výuce platí totéž, jako pro prezenční vzdělávání.
  • Zapůjčení školních notebooků bude možné až po proběhnutí výběrového řízení a jejich dodání vybranou firmou a bude podléhat pravidlům o zapůjčení školního majetku.

Škola může zapůjčit tuto techniku v odůvodněných případech žákovi za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce, např. je nutné mít připojení k síti, je třeba dbát na pravidelné zapojení žáka do on-line synchronní a asynchronní výuky, rodič nebo ZZ pak mimo jiné zodpovídá za ztrátu nebo poškození techniky a je povinen škodu nahradit.

(osobní schůzky jsou možné, ale vždy po předchozí individuální domluvě)

  • VEŠKERÉ DOTAZY A PŘÍPADNÉ PROBLÉMY ŘEŠTE S TŘÍDNÍMI UČITELI 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.