Dokumenty školy a poradenství

Výroční zpráva2017-2018Výroční zpráva 2016-2017Výroční zpráva-2015-2016Výroční zpráva 2014 – 2015,

Výroční zpráva 2013-2014Výroční zpráva 2012-2013

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 – 2018

Organizace pro rodiče 2018/2019

Školní vzdělávací plán – originál

Školní řád

Pravidla hodnocení žáků

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu: 

Schválený_plán_nákladů_a_výnosů_na_roky_2019-2021

Almanach_1985_2015

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Monika Kozubková

Informace_pro_rodiče_žáky_VP_2018 – 19

Plán_Výchovného Poradce_2018 -_19

Termíny PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2018

Informace_pro_rodiče_žáky Výchovné poradenství

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přijímací řízení 2017 -18

Organizace_jednotné_přijímací_zkoušky_2018

Metodické doporučeni_MŠMT_přijímací řízení_SVP_2018

Informace ke státním přijímacím zkouškám na SŠ

Pro vycházející žáky: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-statnich-prijimacich-zkouskach/

METODIK PREVENCE: Mgr. Martina Šostoková

Plán prevence 2018-19 Plán prevence  2017-18Plán prevence 2016-17

Tiskopisy ke stažení:

Žádost o uvolnění z výuky

Potvrzení k povolení inkasa

Lyžařský kurz 2019

MOŽNOSTI PLATBY: peníze na účet školy: č.účtu: 60637791/0100 variabilní symbol: uveďte prvních 6 čísel rodného čísla (datum narození) bez čísel za lomítkem, do poznámek u internetbankingu napište Příjmení žáka, lyžařský kurz.