Dokumenty školy a poradenství

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Informace k zápisu, Zápisový list, Žádost o odklad + podklady, Žádost o přijetí 1.třída , Žádost o přijetí-mladší děti 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční Zpráva_2018-2019Výroční zpráva 2017-2018Výroční zpráva 2016-2017Výroční zpráva-2015-2016Výroční zpráva 2014 – 2015Výroční zpráva 2013-2014Výroční zpráva 2012-2013

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 – 2018

Organizace zaměstnanců 2019-20

Organizace školního roku 2019/20 pro rodiče – prázdniny, třídní schůzky

Školní vzdělávací plán – originál

Školní řád

Pravidla hodnocení žáků

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu: 

Schválený návrh rozpočtu v roce 2020-2022

Almanach_1985_2015

 

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Monika Kozubková

Plán_Výchovného Poradce_2019 – 20

Informace_pro_rodiče a_žáky_VP_2019 -_20

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Informace ke státním přijímacím zkouškám na SŠ

Pro vycházející žáky: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-statnich-prijimacich-zkouskach/

METODIK PREVENCE: Mgr. Veronika Tobolová

Plán prevence 2019-20,  Plán prevence 2018-19 Plán prevence  2017-18Plán prevence 2016-17

NENECH TO BÝT!
Milí rodiče a žáci, naše škola byla zaregistrována do projektu „Nenech to být“. Ten nyní funguje jako anonymní online schránka důvěry mezi našimi žáky, rodiči a učiteli. „Nenech to být“ je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Kdokoli se cítí být ohrožen, nebo chce pomoci spolužákovi, může anonymně nahlásit problém skrz odkaz www.nntb.cz/s/83700cf  Moc děkujeme, že to s námi nenecháte být!

 

TISKOPISY KE STAŽENÍ:

Žádost o uvolnění z výuky

Potvrzení k povolení inkasa

PLATBA NA ÚČET ŠKOLY – LYŽAŘSKÝ KURZ, OZDRAVNÉ POBYTY, ADAPTAČNÍ KURZ.

MOŽNOSTI PLATBY: peníze na účet školy: č.účtu: 123-381970237/0100   Variabilní symbol :  vždy prvních 6 číslic rodného čísla dítěte, do poznámek u internetbankingu napište Příjmení žáka, lyžařský kurz/ozdravný pobyt/adaptační kurz.